evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Michael PILAR

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.


Antonia <PILAR>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.


Gottlieb Ferdinand PERSCHKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.


Euphrosina FANDRICH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.


Christoph BONIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/24.


Carolina SCHUTT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/24.


Christoph ASSMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/38.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/24.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/38.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/24.


Anna Maria KLOTZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/38.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1841/21.


Johann LUCHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/26.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/26.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/26.


Susanna SPITZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/26.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/26.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/26.


Martin Peter BLUEM

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.


Justina BEUTLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.


Johann TUCHOLKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/63.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/34.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/44.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/44.


Anna JESKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/34.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/34.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/34.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/34.


Christian WIESER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.


Anna Rosina FERGIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/35.


Andreas MEIER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/28.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.
"17. Mai 1840
Akt 2.
Wywozna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmnastego Maja Tysiąc ósmzét czter =
dziestego roku ogodzinié czwartey popołudniu Wiadomo czyniemie ze
w przytomności świadków Andrzeja Wideckiego lat trzydzieści piec
i Jakob Tucholke lat trzydzieści liczący obydwa Gospodarze z Wsi
Wywozny na dniu dzisiejszym zawarte zostało Małżeństwo miedzy
Michałem Majer Młodzianem lat dwadzieścia dziewisc liczący Syn
Andrzeja i Anny Małżonków Majerow tamże zamięszkalych a
Panną Maryanną Kaszube Córką Michała i Zuzanny Małżonków
Kaszubow lat dwadzieścia licząca w Wywoznie przy rodzicach zo
stająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach
trzecim dziesiątym i siedmnastym biezącego miesiąca i roku w Paraf
fii Sompolinskiey jako tez zezwolenie lestne obecnych AktowRodzi
cow nowo zaślubionych tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżon
kowi nowi ozwiad ozaią iz nie zawarli nigdzie zadney umowy
przed słubney Akt ten Stawaiącym i Świadki pisac nie umieśęajki
przeczytany przez nas podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/28.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.


Anna NOERENBERG

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/28.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.
"17. Mai 1840
Akt 2.
Wywozna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmnastego Maja Tysiąc ósmzét czter =
dziestego roku ogodzinié czwartey popołudniu Wiadomo czyniemie ze
w przytomności świadków Andrzeja Wideckiego lat trzydzieści piec
i Jakob Tucholke lat trzydzieści liczący obydwa Gospodarze z Wsi
Wywozny na dniu dzisiejszym zawarte zostało Małżeństwo miedzy
Michałem Majer Młodzianem lat dwadzieścia dziewisc liczący Syn
Andrzeja i Anny Małżonków Majerow tamże zamięszkalych a
Panną Maryanną Kaszube Córką Michała i Zuzanny Małżonków
Kaszubow lat dwadzieścia licząca w Wywoznie przy rodzicach zo
stająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach
trzecim dziesiątym i siedmnastym biezącego miesiąca i roku w Paraf
fii Sompolinskiey jako tez zezwolenie lestne obecnych AktowRodzi
cow nowo zaślubionych tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżon
kowi nowi ozwiad ozaią iz nie zawarli nigdzie zadney umowy
przed słubney Akt ten Stawaiącym i Świadki pisac nie umieśęajki
przeczytany przez nas podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/28.


Michael DOBERSTEIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/28.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/60.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/60.


Anna Christina MISCHKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/28.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/28.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/60.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/60.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein