evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Ludwig WEIGERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.


Carolina EISNER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/02.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.


Michael MARTIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/81.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/81.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/81.


Anna MARTIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/81.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/81.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/81.


Johann MANTIK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/52.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/30.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/52.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/52.


Anna Maria ALBRECHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/57.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/57.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/57.


Gottfried CARBIAN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/45.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/45.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/45.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/45.


Anna Maria LENZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/31.


Karl August KRUEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.


Wilhelmina LUEDKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/80.


Gottlieb KLOTZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/11.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/28.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/11.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/28.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.


Christina RODEN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/65.


Johann SIEWERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.


Barbara BINDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/61.


Friedrich HENNING

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/41.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.


Anna Charlotta PFEIFER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/41.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/65.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/41.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/41.


Johann HINTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/23.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/23.


Anna Rosina JACOBI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/23.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/23.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/23.


Philip BLUEM

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.


Anna Ludwiga SCHULTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/96.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein