evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Christian KUJAT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.


Wilhelmina TRUSCHKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/17.


Christoph BENKENDORF

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.


Anna <BENKENDORF>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/02.


August Adalbert STEINKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.


Carolina SCHMIDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/16.


Anna Rosina MACZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/25.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/25.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/25.


Augustin MELLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.


Anna WOLF

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/38.


Ludwig SCHINDLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/14.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/14.


Carolina JANKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/33.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/33.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/33.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/14.


Johann MICHAEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.


Beata Ludwiga FRIEDENBERGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.


Michael JAEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/15.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/15.


Carolina FREITER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/15.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/15.


Christoph Gottlieb DREWS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/51.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/51.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/44.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/51.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/51.

14Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/51.


Juliana TONN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/44.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/37.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/08.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/37.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/37.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/44.


Johann KRUEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.


Erdmutha BLOCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/31.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein