evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Peter RENN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/11.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/11.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/54.


Anna Wilhelmina HARCZFELDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/55.


Josef NATKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/02.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/10.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/02.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/02.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/02.


Justina WEBER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/10.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/54.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/10.


Gottfried WENDLAND

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/30.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/49.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/04.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/04.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/30.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/04.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/49.


Adalbert OSTROWSKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/59.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/59.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/59.


Ludwiga RADATZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/59.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/59.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/59.


Michael KRENTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/27.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.


Susanna GANAS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/48.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/27.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/72.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/43.


Manfred SIEWERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.


Elisabeth FROST

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.


Andreas SIEWERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.


Ludwiga JAIKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/73.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/02.


Daniel MARTIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.


<MARTIN>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".


Julius KISSER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.


Ludwiga HUF

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.


Johann KISSER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.


Eva KREINKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1857/54.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein