evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Christoph RIEMER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/30.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/30.


Rosalia RENTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/30.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/30.


Friedrich MANTIK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.


Elisabeth ROSENTRETER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.


Friedrich MANTIK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.


Justina SCHULTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/52.


Jakob NOWICKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.


Carolina <NOWICKI>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.


Wilhelm FELMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/13.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/13.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/13.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/13.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.


Catharina RADKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/22.


Johann SEMMLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.
"20. Juni 1840
Akt 5.
Ploczki
Polskie
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósmsét
czterdziestego roku o godzinie pierwszey popoludnie Wiadomo czyniomy ze wprzy
tomności świadków Gotfrida Natke liczący trzy pięcdziesctych i Gotfrida Zyda
liczący lat trzydziesci siedm oboj z Ploczek Polskich na dniu czsieyszym
zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy Janem Zelmer kawaler
liczący lat dwadzieścia Syn Krysztofa i Krystyny Małżonków Celmer
a Panną Rozyną Corką Andrzeja i Rozyny Małżonków Kry-
gier liczącą lat dwadzieścia siedm liczącą przy Rodzicach w Wsi
Ploczkach Polskich zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Za-
powiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
bieżącego w Parafii Sompolinskiey jako tez zezwolenie Ustrze o
becnych Aktowi Tamowania Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie
nowi oswiadczasą iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed
słubney - Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie
umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.


Elisabeth PLATT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/06.


Gottlieb STRAUCH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.


Anna Maria NOWICKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/51.


Johann WENDLAND

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/32.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/32.


Anna <WENDLAND>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/32.


August KUMKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.


Christina ALBRECHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/53.


Erasmus BONAS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/12.


Anna Christina DUESTERHOEFT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/12.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/12.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein