evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Adalbert REICH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/33.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/33.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.


Carolina GRENKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/33.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/33.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/01.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/01.


Johann KRUEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.


Susanna MILBRAT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.


Johann KRUEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.


Carolina GRENKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/33.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/53.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/33.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/01.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/01.


Christoph SCHMIDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/19.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/66.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/19.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/19.


Anna Maria LEHMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/66.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/66.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/66.


Michael KITZMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/35.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/35.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/24.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/70.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.


Dorothea NEUMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/24.


Johann PACHOLKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.
"28. Juni 1840
Akt 6. Kuszki
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósm
sét czterdziestego roku o godzinie czwartey z rana Wiadomo czyniomy
iz w przytomności świadków Andrzeja Grenke lat trzydiesci pięc i Andrzeja
Kaszuba lat dwadziescia pięc liczących Gospodarze z Wsi Kuszkow za
zawarte zostało małżeństwo miedzy Goftfrydem Frydrych Wdowiec lat trzy
dzieścia siedm liczący Gospodarz z Wsi Kuszkow a Panna Teofila Corka
Jana i Maryanny Małżonków Pacholke liczącą lat dwadzieścia dwa
ciągle przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapo-
wiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
osmem Czerwca roku bieżącego w Parafii Sompolna nowocicz zezwo
lenie Ustrce obecnych Aktowi rodzicow nowo zaślubionych Tamowania
Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczacą iznie za
warli nigdzie zadnej umowy przed słubney - Akt ten Stawaiącyemu
i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisa
ny został
Jan Tietz.".


Marianna <PACHOLKE>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.
"28. Juni 1840
Akt 6. Kuszki
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósm
sét czterdziestego roku o godzinie czwartey z rana Wiadomo czyniomy
iz w przytomności świadków Andrzeja Grenke lat trzydiesci pięc i Andrzeja
Kaszuba lat dwadziescia pięc liczących Gospodarze z Wsi Kuszkow za
zawarte zostało małżeństwo miedzy Goftfrydem Frydrych Wdowiec lat trzy
dzieścia siedm liczący Gospodarz z Wsi Kuszkow a Panna Teofila Corka
Jana i Maryanny Małżonków Pacholke liczącą lat dwadzieścia dwa
ciągle przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapo-
wiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
osmem Czerwca roku bieżącego w Parafii Sompolna nowocicz zezwo
lenie Ustrce obecnych Aktowi rodzicow nowo zaślubionych Tamowania
Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczacą iznie za
warli nigdzie zadnej umowy przed słubney - Akt ten Stawaiącyemu
i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisa
ny został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.


Martin KUEHN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/42.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/42.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/42.


Elisabeth HINTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/42.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/42.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/42.


Andreas KRENTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.


Anna Christina LUCHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/26.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/27.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/26.


Ludwig FOLBRECHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/49.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/23.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/49.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/23.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/11.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/23.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/23.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/49.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/23.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/49.


Anna Dorothea BUECH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/11.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein