evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Johann RADKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.


Wilhelmina JESKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/15.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.


Michael KASCHUBE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/34.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/37.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/17.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/36.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1848/26.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/34.


Carolina SUESS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/37.


Wilhelm POLLEY

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/37.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/37.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/21.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/52.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/37.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/22.

14Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

15Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/52.


Wilhelmina HENKELMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/06.


Karl KAUSS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.


Anna Elisabeth SCHINDEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/60.


Martin RADYS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.


Anna Maria HILLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/06.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/07.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/06.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/06.


Christoph CELMER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.
"20. Juni 1840
Akt 5.
Ploczki
Polskie
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósmsét
czterdziestego roku o godzinie pierwszey popoludnie Wiadomo czyniomy ze wprzy
tomności świadków Gotfrida Natke liczący trzy pięcdziesctych i Gotfrida Zyda
liczący lat trzydziesci siedm oboj z Ploczek Polskich na dniu czsieyszym
zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy Janem Zelmer kawaler
liczący lat dwadzieścia Syn Krysztofa i Krystyny Małżonków Celmer
a Panną Rozyną Corką Andrzeja i Rozyny Małżonków Kry-
gier liczącą lat dwadzieścia siedm liczącą przy Rodzicach w Wsi
Ploczkach Polskich zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Za-
powiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
bieżącego w Parafii Sompolinskiey jako tez zezwolenie Ustrze o
becnych Aktowi Tamowania Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie
nowi oswiadczasą iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed
słubney - Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie
umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".


Christina <CELMER>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.
"20. Juni 1840
Akt 5.
Ploczki
Polskie
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósmsét
czterdziestego roku o godzinie pierwszey popoludnie Wiadomo czyniomy ze wprzy
tomności świadków Gotfrida Natke liczący trzy pięcdziesctych i Gotfrida Zyda
liczący lat trzydziesci siedm oboj z Ploczek Polskich na dniu czsieyszym
zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy Janem Zelmer kawaler
liczący lat dwadzieścia Syn Krysztofa i Krystyny Małżonków Celmer
a Panną Rozyną Corką Andrzeja i Rozyny Małżonków Kry-
gier liczącą lat dwadzieścia siedm liczącą przy Rodzicach w Wsi
Ploczkach Polskich zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Za-
powiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
bieżącego w Parafii Sompolinskiey jako tez zezwolenie Ustrze o
becnych Aktowi Tamowania Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie
nowi oswiadczasą iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed
słubney - Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie
umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".


Andreas BEUTLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.


Eva Rosina SCHNELL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.


Gottfried JANKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.


Dorothea REITER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/22.


Andreas BEUTLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/21.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/16.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/16.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/21.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/38.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/21.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/72.

14Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/21.


Anna Rosalia LIESKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/82.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/82.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/82.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/70.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/54.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/82.


Andreas BEUTLER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/21.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/16.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/21.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1859/38.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/21.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/72.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/21.


Justina LEHMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/32.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/20.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/20.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/20.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein