evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Michael PRICH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.


Catharina <PRICH>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/08.


Georg HARTFIEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.


Anna Wilhelmina HUND

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/11.


Gottfried WEGWART

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.


Christine MAAS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.


Christoph FRIEDRICH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/44.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/52.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/44.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/44.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/44.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/52.


Friedrich SCHAEFER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/38.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/30.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/65.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/12.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/30.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/17.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/17.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/38.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/65.

14Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/03.

15Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/27.

16Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/30.

17Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.


Anna Maria MAERTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/54.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/54.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/30.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/30.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/30.


Daniel SCHAEFER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/17.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/23.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/24.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/17.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/10.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1855/10.

14Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/24.

15Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/23.


Anna Wilhelmina WEGWART

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/07.


Johann BOHSE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/05.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/05.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/06.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/02.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/49.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/50.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/06.

12Heiratsurkunde Sompolno ev. 1856/20.

13Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/05.

14Heiratsurkunde Sompolno ev. 1861/05.


Wilhelmina KOSMANN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1858/09.


Martin WACHTEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.


Anna Christina SPITZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.


Gottfried SCHRANK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/22.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/22.


Anna Maria DEGEDER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/22.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/22.


Gottfried NATKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.
"20. Juni 1840
Akt 5.
Ploczki
Polskie
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósmsét
czterdziestego roku o godzinie pierwszey popoludnie Wiadomo czyniomy ze wprzy
tomności świadków Gotfrida Natke liczący trzy pięcdziesctych i Gotfrida Zyda
liczący lat trzydziesci siedm oboj z Ploczek Polskich na dniu czsieyszym
zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy Janem Zelmer kawaler
liczący lat dwadzieścia Syn Krysztofa i Krystyny Małżonków Celmer
a Panną Rozyną Corką Andrzeja i Rozyny Małżonków Kry-
gier liczącą lat dwadzieścia siedm liczącą przy Rodzicach w Wsi
Ploczkach Polskich zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Za-
powiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
bieżącego w Parafii Sompolinskiey jako tez zezwolenie Ustrze o
becnych Aktowi Tamowania Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie
nowi oswiadczasą iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed
słubney - Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie
umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/65.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/05.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.


Luisa DUESTERHOEFT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/04.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein